วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำการลงทุนในกองทนรวม SCBDV

SCBDV คืออะไร
กองทุนเปิดหุ้นทุนปันผล

หลักๆลงทุนในอะไร
ดูเหมือนหลักๆ จะลงทุน ในหุ้นกลุ่มพลังงาน ปูนซิเมนต์ การสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน
การขยายตัวในกลุ่มคนเมือง ประปา ไฟฟ้า สื่อสารโทรคมนาคม คอนโด ถ้ามีการโต หน่วยลงทุนนี้ก็จะโตตามไปด้วย

ลองดูหนังสือชี้ชวน

จะสังเกตได้ว่า มีการเติบโตค่อนค้างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น